LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6


6.649. Llegeix les expressions següents trianat una interjecció expressiva (uf, rai, apa, alça, oh, i ara, bufa), sense repetir-ne cap.
a) , quina llàstima!
b) , que cansat que estic!
c) Això , de seguida ho arreglarem.
d) , endavant!
e) Que et deixi la moto, dius? !
f) , quina sorpresa!
g) Dius que has perdut cent euros? !