LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6


6.64. Substitueix els castellanismes destacats per la paraula catalana adequada.
a) Han tancat tota la finca amb una alambrada.
Han tancat tota la finca amb una .

b) Encara no he lograt reparar el sortidor.
Encara no he reparar el sortidor.

c) Vam passar per una carretera plena de curves.
Vam passar per una carretera plena de .

d) No cal passar pel poble; pots agafar el desvío.
No cal passar pel poble; pots agafar el .

e) En aquesta escola hi ha uns pasillos molt estrets.
En aquesta escola hi ha uns molt estrets.

f) M’he fet un lío i no sé com sortir-me’n.
M’he fet un i no sé com sortir-me’n.

g) Baixa la basura al contenidor de vuit a deu del vespre.
Baixa al contenidor de vuit a deu del vespre.