LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Completa aquestes frases. Escriu la traducció al català de les paraules castellanes que hi ha entre parèntesis en els espais buits.
Aquest cel tan fosc amenaça (tormenta).
Cauen (copos) de neu.
En aquest descampat no hi ha (alumbrado) públic.
Un camió ha xocat contra un (farola) del passeig.
Tots els carrers del poble són de (adoquines).
Abans, en aquesta plaça, hi havia l’ (matadero).
L’ (enchufe) de l’aspirador s’ha fet malbé.