LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Completa aquestes frases. Escriu la traducció al català de les paraules castellanes que hi ha entre parèntesis en els espais buits.
Li fa mal l’ (hombro) dreta.
Colpeja el cavall amb un (látigo).
Canviaran el (letrero) del carrer.
El nen ens feia (muecas).
No s’han (enterado) de la notícia fins ara.
Passa la cadena i posa-hi el (candado).
(Ojalá) que demà no plogui.
Tens totes les (datos) per resoldre el problema.