LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Transforma les oracions amb els verbs subratllats de manera que expressin una acció futura a través del perfet de subjuntiu. Escriu les oracions resultants en els espais buits. Per exemple:

L’aigua arrenca el bull. Hi tirarem la pasta.Quan l’aigua hagi arrencat el bull, hi tirarem la pasta.

Pensa-hi a fons. T’adonaràs que tu tens part de la culpa.
.

Corregiu les faltes de l’esborrany. Passeu l’escrit en net.
.

Han acabat de fer els estudis d’impacte mediambiental. Començaran les obres.
.

Acaba les pràctiques a l’autoescola. S’examinarà del carnet de conduir.
.