LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Omple els espais buits d'aquestes frases. Escriu la forma adequada del perfet de subjuntiu en els espais buits.
Sempre ens han dit la veritat. Dubto que ens (mentir).

Heu jugat brut. Em sap greu que (practicar) un joc brut.

Acaba de passar per davant de casa teva. És possible que tu l’ (veure).

Havia perdut el rellotge i nosaltres l’hem trobat. Està content que l’ (trobar).

Sempre s’ha esforçat molt. M’alegro que (passar) de curs.