LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Tria, en cada cas, la interjecció més adequada al context. Escriu les respostes al lloc corresponent.
No m’ho facis, això; (per l’amor de Déu! / mira que bé!)
Si l’empresa no paga, no podrem fer vacances; (Déu n’hi do! / ves quin remei!)
Avui anirem a la platja; (mira que bé! / què hi farem!)
Ja no us vull sentir més; (compte! / muts i a la gàbia!)
Que ve un cotxe a tota pastilla; (compte! / som-hi!)
Ja me’n vaig; (molt agraït! / a reveure!)
De tot això que dius, (ni parlar-ne! / entesos!)
Si vol que faci més hores, m’haurà d’apujar el sou; (d’acord? / si us plau!).