LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

La paraula castellana algo interfereix sovint en expressions catalanes. Segons el sentit que tingui, podem evitar-la dient alguna cosa, res, una mica o algun motiu. Corregeix aquestes frases. Escriu l’expressió adequada en cada cas.
(Algo) haurem de fer!
Necessites (algo)?
Si no vol venir, deu ser per (algo).
L’he vist (algo) decebut.