LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Les interferències es poden produir també en el gènere d’algunes paraules quan no coincideix en les dues llengües. Per exemple:

el front / la frente; el dubte / la duda; les postres / el postre; la xocolata / el chocolate.
Completa aquestes frases tenint en compte que en cap d'aquests casos no hi ha coincidència de gènere amb la forma castellana. Escriu la traducció de les paraules que hi ha entre parèntesis en els espais buits.

En l’accident va perdre (dos dientes).
(la corriente) del riu es va endur el pont.
Cal respectar (todas las señales) de trànsit.
El poliesportiu és (a las afueras) del poble.
Ens pot dur (la cuenta) del sopar, si us plau?
El terratrèmol ha causat (muchos destrozos).
(el resplendor) de l’incendi es veu des de lluny.