LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Identifica la interferència del castellà (castellanisme) que hi ha en cada frase. Escriu la paraula catalana correcta en cada cas.
Organitzarem un torneig d’ajedrez en què podran participar totes les escoles de la comarca. Organitzarem un torneig d’ en què podran participar totes les escoles de la comarca.

En la fitxa d’inscripció hi has d’escriure tots els datos personals.
En la fitxa d’inscripció hi has d’escriure totes personals.

Vigila! Els frenos del cotxe estan espatllats.
Vigila! del cotxe estan espatllats.

La font fa un chorro d’aigua com el puny.
La font fa un d’aigua com el puny.

Escolta, ens pots guardar el puesto? Ara venim.
Escolta, ens pots guardar el ? Ara venim.

Sovint m’he arrepentit de no haver-te fet cas.
Sovint m’he de no haver-te fet cas.