LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6


6.17. Escriu quin procediment s’ha utilitzat en cada un dels arguments de l'activitat anterior: l’anticipació o la retrospecció?
a) Un home tingué un fill, que es convertí en un famós fabricant de seda. Un dia, mentre alimentava els cucs, se li aparegué la seva germana en forma de papallona i li explicà la seva història. El seu pare, enviat a la frontera de la Xina per servir a la guerra, deixà…


b) Un home va haver d’abandonar la seva dona i la seva filla per tal d’anar a la guerra. Aleshores ignorava completament què li amagava el futur. No sabia que, en tornar de la guerra, l’esperit d’un animal s’emportaria la seva filla per convertir-la en un cuc de seda que faria ric tot el país. La noia es consolava tenint cura del cavall…