LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Indica quin ordre seguiria el conte El cuc de seda, lineal o no lineal, si presentés l’argument d'aquestes dues maneres. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
Un home tingué un fill, que es convertí en un famós fabricant de seda. Un dia, mentre alimentava els cucs, se li aparegué la seva germana en forma de papallona i li explicà la seva història.
El seu pare, enviat a la frontera de la Xina per servir a la guerra, deixà…

Un home va haver d’abandonar la seva dona i la seva filla per tal d’anar a la guerra. Aleshores ignorava completament què li amagava el futur. No sabia que, en tornar de la guerra, l’esperit d’un animal s’emportaria la seva filla per convertir-la en un cuc de seda que faria ric tot el país.
La noia es consolava tenint cura del cavall…