LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 6

Completa aquest resum a partir de les informacions de l'apartat. Escriu les paraules adients en els espais buits.

temporal endavant desenllaç ordenats anticipació enrere narració fets lineal ordre història plantejament lineal passat trama
La narració és una de ficció. La manera com estan agrupats i els fets en una constitueix la o l’argument. Hi ha dues formes de presentar els d’una narració: seguint un ordre o seguint un no lineal.
L’ordre lineal agrupa els fets en tres parts: el , el nus i el .
L’ordre no altera la successió dels fets per mitjà de dos procediments: la retrospecció, que és un salt o al , i l’, que és un salt o al futur.