LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Les paraules que acaben amb el so [n] pot ser que s’hagin d’escriure amb -n, -nd o -nt. Tenint en compte això, escriu la grafia adequada en el buit corresponent.
aigua bulle
el divide i el divisor
so profu
lleva i pone
sol ixe
cel roge, pluja o ve
lluna minva
dibuixa fecu
avançame imprude
toboga impone