LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.54. Utilitzant un prefix (in-/im-), forma un adjectiu derivat de cadascuna de les paraules següents.
Per exemple: mòbil → immòbil
merescut
prudent
moral
culte
diferent
parell
permeable
esperat
grat
vàlid