LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.54. AUtilitzant un prefix (en-/em-), forma un verb derivat de cadascuna de les paraules següents.
Per exemple: gàbia → engabiar
farina
llaç
prova
portar
brut
llustre
rajola
ric
pitjor
barca