LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Completa aquestes paraules. Escriu n, m o mp en els espais buits.
toma, impreta, cavi, inocent, efonsar, execió, presució, travia, xafrà, assute, atetat, èfasi, paflet, icert, conectar