LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.51. Completa les frases que tens a continuació amb la forma verbal correcta:
a) En (sentir / sentí) l’espetec, de seguida (desendollar / desendollà) l’aparell.

b) L’aigua havia de (bullir / bullí) mitja hora; però, de seguida que (arrencar / arrencà) el bull, vaig (apagar / apagà) el foc.

c) El mal temps els (aigualir / aigualí) la festa.