2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.48
Completa les oracions principals següents amb una de subordinada.

a) Et deixaré marxar tan bon punt
b) Em fa por que
c) Et faré companyia si
d) Aviseu-me quan
e) Us ho comuniquem perquè