LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Completa aquestes frases. Escriu amb la conjunció de subordinació adequada entre les que et proposem.
   abans que      com que      perquè      que      si   
La gent del barri exigeix a l’Ajuntament desratitzi la zona.

Hem d’endreçar les coses tornin els pares.

Publicarem una esquela en el diari se n’assabenti tothom.

el tren arriba amb vint minuts de retard, pots demanar que et tornin els diners.

hi havia meduses, no ens van deixar banyar.