LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Completa aquestes frases amb la forma composta correcta dels verbs entre parèntesis. En la resposta correcta en cada cas.
El venedor ens va assegurar que abans del cap de setmana ens (fer) arribar la comanda.

A ell li van prometre que abans de dijous li (tornar) tots els diners.

És veritat que els vas dir que el mes vinent ja (enllestir) la feina?