LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Forma les paraules derivades a partir dels elements que hi ha entre parèntesis i completa les expressions. Escriu les respostes en els buits corresponents.
sistema (anti + robatori)

moviment (contra + revolucionari)

pintura (anti + rovell)

equip (co + responsable)

país (multi + racial)

comitè de les (euro + regions)