LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.34. Forma les paraules derivades amb els sufixos donats. Per exemple:

-ejar: mareig → marejar
-ar:
campana →
alzina →
arròs →
colom →

-dor:
penjar →
mocar →
assecar →
conèixer →
merèixer →
vèncer →
aterrir →
conquerir →
teixir →

-ejar:
estiu →
net →
espurna →
flama →
escuma →

-er:
mentida →
frontera →
cendra →
sabata →
fruita →

-or:
blau →
fosc →
clar →
amarg →
dolç →