2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.33
Escriu una frase amb cadascuna de les paraules següents (consulta el diccionari si cal).

enmig, empremta, tramvia, èmfasi, gamma, tarannà, temptació, exempció, mil·lenni, comptable