2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.32
Aplica la norma 1 i la norma 2 de l’ortografia de la erra i escriu els mots aguts següents amb -r final o bé amb accent. Després justifica la grafia escollida.
Per exemple:
‘fuste’ / fuster: amb erra, com fusteria.
‘balcó’ / balcó: sense erra, com balcons i balconada.


‘mercade’
‘pastisse’
‘moli’
‘urba’
‘pasto’
‘carre’
‘treballado’
‘violi’
‘madu’
‘traïcio’
‘carnisse’
‘glaço’
‘geganti’
‘cigro’
‘oportu’
‘mareja’