LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Completa cada frase amb la forma verbal correcta; no confonguis l’infinitiu (acceptar, extingir…) amb el passat simple (acceptà, extingí…). Escriu cada resposta en el buit corresponent.
El cap de l’exèrcit volia (bombardejar / bombardejà) la capital.

El president no (acceptar / acceptà) la dimissió del director general.

L’avi va (repartir / repartí) les propietats entre tots els néts.

Aquesta espècie animal (s’extingir / s’extingí) fa deu mil anys.

L’epidèmia es (va escampar / escampà) ràpidament per tota la ciutat.

El cotxe (s’estavellar / s’estavellà) contra la paret de casa.