2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 5.30
Hi ha unes quantes paraules en què la erra final no és muda. Llegeix les frases següents en veu alta i després marca amb color les paraules on les erres finals es pronuncien.

  • Erre final pronunciada
  • Deseleccionar
Color seleccionat