LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Omple els espais buits d'aquestes frases amb contat (‘explicat’), comtat (‘domini territorial d’un noble’) i comptat (‘immediatament després de fer el compte o la factura’). Escriu les lletres en els buits corresponents.
Aquest castell pertanyia al d’Urgell.

Com pagaràs el moble, al o a terminis?

M’ha la veritable història del que va passar.