LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Normalment per què serveix per preguntar el motiu o la causa; en canvi, perquè serveix per explicar la causa o la finalitat d’una acció. D’acord amb això, completa aquestes oracions amb l’opció adequada. Escriu cada resposta al lloc corresponent.
Ens han canviat la rentadora encara tenia garantia.

no et poses les ulleres?

Prohibeixen encendre foc al bosc no hi hagi incendis.

Han fet una desviació puguin passar els camions.

Volem saber ens han denegat el permís.

No agafem l’aigua de la font no és potable.

Saps ho deien? la gent s’espantés.