LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Omple els espais buits. Escriu amb l’opció correcta en cada cas.
Us prego (assistiu / que assistiu) a l’acte de presentació del llibre.

Esperem (que arribin / arribin) abans del cafè.

Desitjo (us recupereu / que us recupereu) ben aviat.