LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.24. Utilitza la conjunció sinó (que) o bé el grup si no (la conjunció si més l'adverbi no) en les oracions següents.

Per exemple:
No m’ho vas regalar, sinó que m’ho vas vendre.
(Nego que m’ho regalessis; en canvi afirmo que m’ho vas vendre.)
Si no poden venir tots, suspendrem la festa.
(En el cas que no puguin venir tots, suspendrem la festa.)
a) No vam pujar al Carlit, al Puigmal.

b) et comuniquen res abans d’un mes, presenta’t al despatx.

c) Fes que el visiti un bon metge; , pot empitjorar ràpidament.

d) No t’ha de visitar un òptic, un oculista.

e) No juga de defensa, que fa de porter.

f) els has convidat, no vindran.Final