LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Omple els espais buits d'aquestes oracions amb la conjunció adient en cada cas. Escriu la resposta correcta al lloc adequat.
La Marta no dorm prou (conj. copulativa) menja gaire.
Vols anar al cinema (conj. disjuntiva) t’estimes més quedar-te a casa?
La pel·lícula és força bona, (conj. adversativa) una mica massa llarga.
(conj. temporal) dic això, no em refereixo a tots els alumnes, (conj. adversativa) als poc complidors.
(conj. causal) la guineu no va poder arribar al raïm, va dir (conj. completiva) no era prou madur.
Li agrada escoltar la ràdio (conj. temporal) fa les feines de casa.
(conj. temporal) es va lesionar greument, no ha tornat a competir més; potser (conj. causal) ha agafat por.
No callaré (conj. temporal) no em facin cas.
Va cridar ben alt, (conj. final) els seus companys el sentissin.
(conj. condicional) no t’acaben de fer el pes, no te’ls compris.