LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5


5.22. Escriu a quina classe pertany cada una de les conjuncions que apareixen en les frases següents. Guia’t per les opcions que et donem entre parèntesis.
a) (Copulativa o disjuntiva?) Aquella silueta devia ser la d’un ós o la d’un mico.


b) (Adversativa o condicional?) No era un ós salvatge, sinó un home.


c) (Copulativa o disjuntiva?) Vaig recobrar el valor i vaig caminar cap a ell.


d) (Adversativa o disjuntiva?) S’amagava darrere un tronc, però sens dubte em vigilava.


e) (Temporal o causal?) Quan la dura necessitat t’ofega, un s’avé a tot.


f) (Adversativa o condicional?) Si puc tornar a bord, et portaré un formatge sencer.


g) (Temporal o final?) Mentre parlàvem, el pobre home em palpava la roba.


h) (Completiva o causal?) Em vaig convèncer que el pobre estava boig.


i) (Final o causal?) El capità es va enfadar perquè els seus mariners volien desembarcar.


j) (Final o causal?) L’havien abandonat en una illa deserta perquè s’hi morís de fam.