LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 5

Digues si les conjuncions destacades d'aquestes frases destacades són de coordinació o de subordinació. Selecciona l'opció correcta.
Les faules són al·legories de les virtuts i dels defectes humans.
El metge m’ha prohibit que prengui vi.
No els han avisat ni els avisaran.
Voldria ser metge o veterinari.
Obre una mica la finestra si et mareges.
Hem de ser al refugi abans que plogui.
No venen el local, sinó que el lloguen.
M’han preguntat si vull treballar al seu despatx.
Com que no ens hi volen, hem decidit marxar.
Era un esclau amb gran enginy, però extremadament lleig.