LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.9. Relaciona els refranys amb els ensenyaments o les idees que transmeten: