LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Substitueix les paraules entre parèntesis d'aquestes frases per la sinònima corresponent. Selecciona l'opció correcta en cada cas.
En una (regió) anomenada Frígia hi havia un llac.

Van trucar de casa en casa demanant (acolliment).

(Disculpeu), bona gent; hem fet un llarg camí i estem cansats.

Mel rossa treta (de l’habitacle) d’unes abelles.

He vist prou bé la vostra (compassió) pels forasters.

Una colla de columnes (envoltaven) la cabana.