LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Relaciona cada paraula amb la sinònima que li correspon. Arrossega cada el·lement de la dreta al lloc corresponent de l'esquerra.