LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.65. Llegeix les frases següents i tria l'opció correcta per completar-les:
a) d’afanyar-nos perquè sembla que fem tard.

b) fa l’efecte que anat massa enllà.

c) !, ves per on! Com saps, si és negre o és blanc si no ho hem ensenyat a ningú?

d) Jo ja no tornaria més. tu, hi aniràs o no aniràs?