2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.60
Explica breument la diferència de significat entre les oracions següents.

a) Ho farà portar per la Noemí.
Ho farà portar per a la Noemí.
b) Els accessos han estat dissenyats pels cecs.
Els accessos han estat dissenyats per als cecs.
c) La festa ha estat programada per la mainada.
La festa ha estat programada per a la mainada.