LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits d'aquestes frases amb la preposició adequada. Escriu l'opció correcta en cada cas.
El concert acabarà (en / per / a) la matinada.

Van néixer (en / amb / a) Noruega, però viuen (en / amb / a) Suècia.

Ens vam entendre (en / amb / a) anglès.

Ja ha acabat la carrera: ara és diplomat (en / amb / a) infermeria.

Sabries dir-me si el mot pressió s’escriu (en / amb / a) essa doble?

M’agrada més la camisa (de / a / en) ratlles que la (de / a / en) quadres.

No sents quina olor (de / a / en) gessamí?