2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.5
A partir de les activitats anteriors, completa el text següent per justificar aquesta afirmació: la narració «Filemon i Baucis» és una llegenda mitològica.
Aquesta narració és una perquè explica l’ imaginari d’un i un units prop d’un en una anomenada Frígia; i és perquè explica una història sobre déus i també serveix d’ per transmetre determinats morals, com l’ , la fidelitat, la o la .