LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu el futur perfet del verb indicat en cada cas.
Si l’avió és puntual, a les vuit ja (arribar, nosaltres) a l’aeroport.

Si esperes fins divendres a comprar les entrades, ja s’ (exhaurir) totes.

Creus realment que, d’aquí a vint anys, la temperatura mitjana (pujar) més d’un grau?

És veritat que, en el segle XXII, moltes espècies animals ja (desaparèixer)?

Quan t’ (fer, ells) totes les proves, et diran el dia de l’operació.

Quan (resoldre, vosaltres) aquest problema, us en plantejaré un altre.

Jo no els diré res; per tant, només sabran les coses que tu els (dir).

Els fills es repartiran els diners que ella (estalviar) al llarg de la seva vida.