LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu el futur perfet del verb indicat en cada cas.
A l’hivern ens menjarem els bolets que (collir, vosaltres) aquesta tardor.

Si aconseguim marcar tres gols, en acabar el partit, (guanyar) la lliga.

Quan l’equip arribarà a l’aeroport, segur que s’hi (aplegar) centenars d’aficionats a rebre’l.

A la tarda ja (acabar, nosaltres) la feina i ens en podrem anar.

Els qui (guanyar) els premis literaris seran felicitats pel director.

M’ha dit que m’avisarà i que, abans del migdia, (rebre, jo) un missatge.