LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits d'aquests sintagmes. Escriu els dígrafs ll o l·l. Si tens dubtes, consulta el diccionari.
No faa mai; és infaible.

Popularment, de la medua se’n diu el mo de l’os.

Les glàndules axiars estan situades a les aixees.

Aquesta cadira està metaitzada; sembla realment de meta.