LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Omple els espais buits de les paraules definides amb l o l·l. Si tens dubtes, consulta el diccionari.
Característic d’una estrella: estear.

Escriptura artística, artificiosa: caigrafia.

Remei per resoldre alguna cosa: soució.

El més gran de tots els simis antropoides: goria.

Triar entre diferents opcions: eegir.

Quietud, assossegament: tranquiitat.

Muntar una cosa, un aparell, per fer-ne ús: instaar.

Fer una festa per algun motiu: ceebrar.

Treballar amb algú, ajudar: coaborar.

Pont petit i estret sobre una riera, la via del tren, etc.: passarea.