2n ESO - Llengua catalana i literatura


Activitat 4.4
Com les rondalles, els mites sovint també serveixen d’exemple per transmetre ensenyaments morals a fi d’inculcar uns valors que es consideren positius per a la societat i així evitar conductes reprovables.
a) Digues quins són els quatre valors morals que apareixen en el text: l’hospitalitat, l’amor maternal, la fidelitat conjugal, l’amistat, la pietat, l’heroisme, la generositat. Justifica la resposta.
b) Quin és el valor moral més important que es vol inculcar a través d’aquesta història?
c) Quin és el paper dels déus respecte a la conducta reprovable que porten alguns humans? I respecte als que duen una conducta exemplar?