LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

En aquestes frases hi ha algunes paraules que han de portar la lletra h. Escriu-les correctament. Tingues en compte que també has d'escriure les paraules que no han de porta-la. Si tens dubtes, consulta el diccionari.
L’…orari d’…ivern és més llarg que el d’estiu. L’ d’ és més llarg que el d’estiu.
Va ser un …incendi …orrible. Va ser un .
Aquesta …abitació és molt …umida. Aquesta és molt .
Prop del poble hi ha una …ermita i un …ostal. Prop del poble hi ha una i un .
Era un …ome …onrat i …onest. Era …orfe de pare i mare. Era un i . Era de pare i mare.
Ha rebut una …erència …inesperada. Ha rebut una .
A…ir vaig veure l’…infermer de l’…ospital. vaig veure l’ de l’.
Posi’m un …ou ferrat i una …orxata, si us plau. Posi’m un ferrat i una , si us plau.
Porta l’alco…ol, que desinfectarem la ferida. Porta l’, que desinfectarem la ferida.
Si ja saps on viu, ales…ores vés-hi. Si ja saps on viu, vés-hi.
Vés a comprar una paperina d’ametlles i una de caca…uets. Vés a comprar una paperina d’ametlles i una de .
Ben…aurat tu, que ho has pogut solucionar. tu, que ho has pogut solucionar.
Per la festa major tiraran co…ets. Per la festa major tiraran .
Quan enganxes alguna cosa amb pega has de vigilar que no se t’ad…ereixi als dits. Quan enganxes alguna cosa amb pega has de vigilar que no se t’ als dits.
Això no es pot pro…ibir! Això no es pot !
Espera, que buscaré en el diccionari el significat de la paraula ex…aurir. Espera, que buscaré en el diccionari el significat de la paraula .