LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu la locució prepositiva adequada dentre les que et proposem. Apostrofa quan calgui.

a causa de, a còpia de, a dalt de, a excepció de, al llarg de, d’acord amb, en comptes de, en vista de, per mitjà de
Han hagut de tallar la carretera un accident de trànsit.

El jutge ha declarat sentència la llei encara vigent.

M’enviaran el paquet una empresa de missatgeria.

Li va pagar el deute en espècies fer-ho amb diners.

Hi ha molts bancs per seure l’avinguda.

Han après les taules de multiplicar repetir-les.

Tots els cadells han nascut vius, un.

L’entrenador ha presentat la dimissió la davallada de l’equip.

la muntanya hi ha un refugi de fusta.