LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4


4.37. Recorda que quan un adjectiu es refereix a un nom sobreentès (o substituït pel pronom en) ha d’anar introduït per la preposició de. Torna a escriure les frases següents sense repetir el nom de la segona vegada.
Per exemple:
Vols galetes? Tinc unes galetes molt bones / Vols galetes? En tinc de molt bones.
a) Hi ha gent de tota mena. Hi ha gent bona i hi ha gent dolenta.
Hi ha gent de tota mena. .

b) Va comprar un cobrellit llis i un altre cobrellit estampat.
Va comprar un cobrellit llis i un altre .

c) Tinc un bolígraf blau i un altre bolígraf vermell.
Tinc un bolígraf blau i un altre .

d) Han retirat deu ordinadors antiquats i han comprat cinc ordinadors moderns.
Han retirat deu ordinadors antiquats i .

e) Ha anat al mercat a buscar peix fresc per sopar i al final ha comprat peix congelat.
Ha anat al mercat a buscar peix fresc per sopar i al final .