LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO

UNITAT 4

Completa aquestes frases. Escriu les preposicions per o per a i l’article, segons que correspongui. Fes la contracció (pel, pels; per al, per als) quan calgui.
Els cotxes ja poden passar túnel; els camions encara han de passar collada.

Necessito un cartutx de tinta ploma estilogràfica.

Ha sabut diaris que hi havia una convocatòria de vaga.

Els bisons eren fonamentals indis de les praderies de l’Amèrica del Nord.

El corresponsal de guerra viatja països amb conflictes armats.

Els alumnes fan d’actors. És una obra de teatre representada alumnes.

Els alumnes són espectadors. Fan una obra de teatre alumnes.

Els ratolins han mort verí que hem posat al formatge.

Alerta! Hem posat verí ratolins al formatge de bola.